Zdrowy ruch to zdrowe plecy

Zdrowy ruch to zdrowe plecy

Zdrowy ruch to zdrowe plecy! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Szpitalu Świętej Rodziny w Łodzi.

RPLD.10.03.01-10-B018/22

Celem głównym proj.jest umożliwienie powrotu do pracy i utrzymanie aktywności zawodowej 420 (210K/210M) mieszkańców  woj.łódzkiego w wieku aktywności zawodowej z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez udział w programie rehab.leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy realizowanym w okresie 01.01.2023-30.11.2023 r.

Świadczenia, tj. porady rehab., rehab.z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywnn.fizycznej, warsztaty psychoedukacyjne mają na celu utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej os. w wieku aktywności zawodowej,w tym w szczególności osób 50+, kobiet, osób wykonujących pracę siedzącą ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w kategorii M47 Spondyloza, M48 Inne choroby kręgosłupa, M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej, M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych, M51 Inne choroby krążka międzykręgowego, M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej, M54 Bóle grzbietu (cel zgodny z celem szczeg.RPO WŁ).

Szczegóły projektu

Kwota dofinansowania: 837 376,75 zł
Wkład UE: 787 134,14 zł

Aktualne zapytania ofertowe

Brak aktualnuch zapytań

Tu pojawią się informacje o kolejnych postepowaniach

Archiwalne zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01-01-2023 ZR-Psycholog

Świadczenie usług w charakterze psychologa w ramach projektu pn.: ,,Zdrowy ruch to zdrowe plecy! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Szpitalu Świętej Rodziny w Łodzi” (nr RPLD.10.03.01-10- B018/22), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 02-02-2023 ZR-Dietetyk

Świadczenie usług w charakterze dietetyka w ramach projektu pn.: ,,Zdrowy ruch to zdrowe plecy! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Szpitalu Świętej Rodziny w Łodzi” (nr RPLD.10.03.01-10- B018/22), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ