Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Na czym polega Opieka Koordynowana?

W ramach Opieki Koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

Kardiologii

Endokrynologii

Nefrologii

Diabetologii

Pulmonologii

Zalety Opieki Koordynowanej

Masz łatwy i szerszy dostęp do badań, również tych, które może wystawić tylko specjalista, co umożliwi szybsze postawienie diagnozy i monitorowanie chorób przewlekłych, które nie wymagają skomplikowanego leczenia specjalistycznego.

Twój lekarz POZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej ustali z Tobą Indywidualny Plan Opieki Medycznej, przedstawi dalsze etapy postępowania i przekaże wydrukowany harmonogram do realizacji, dostępny również na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Znasz zatem plan leczenia i masz go pod ręką.

Twój Koordynator ustali terminy badań, wizyt i konsultacji lekarskich, porad edukacyjnych i dietetycznych w jednym miejscu i najczęściej jednego dnia.

Twój Koordynator przekaże informacje o kolejnych etapach terapii i zadba o przepływ informacji pomiędzy Tobą, a personelem medycznym w naszej placówce.

Czy Opieka Koordynowana jest dla Ciebie?

Jesteś pacjentką/pacjentem naszej przychodni (złożyłaś/złożyłeś już deklarację) lub chcesz zostać naszym pacjentem

Jeśli chorujesz na przynajmniej jedną z chorób:

Cukrzycę

Stan przedcukrzycowy

Niedoczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy

Guzki pojedyncze i mnogie tarczycy

Nadciśnienie tętnicze

Niewydolność serca

Chorobę niedokrwienną serca

Migotanie przedsionków

Astmę oskrzelową

Przewlekłą chorobę obturacyjną płuc (POChP)

Przewlekłą chorobę nerek

To Opieka Koordynowana i bezpłatny Indywidualny Plan Opieki Medycznej są dla Ciebie.

Zadzwoń

571 229 996

Przyjdź

I Piętro pokój 106