Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Zajmujemy się sportowcami kompleksowo

Współpracujemy z klubami sportowymi i indywidualnie

Oferujemy pojedyncze wizyty i korzystne pakiety

Realizujemy świadczenia w modelu komercyjnym i we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Analiza sportowca

Analiza sportowca
Badanie funkcjonalne

Ocena zakresów ruchu w stawach

Pomiar siły mięśniowej

Analiza chodu i stóp

Badanie postawy

Ocena krzywizn kręgosłupa urządzeniem Kineod

Ocena funkcjonalna

Omówienie wyników badań

Określenie słabych stron zawodnika

Opracowanie planu postępowania

Wnioski:

Ocena funkcjonalna FMS lub za pomocą innych testów funkcjonalnych

Fizjoterapia sportowa

Fizjoterapia sportowa
Profilaktyka

Edukacja zawodnika pod kątem metodyki wykonania wybranych ćwiczeń, ergonomii, prewencji urazów, żywienia i suplementacji.

Regeneracja

Indywidualnie dobrane zabiegi dostosowane do obecnego stanu zdrowia, bądź problemów:

Masaż tkanek głębokich

Drenaż limfatyczny (BOA)

Rozluźnianie powięziowe

Terapia manualna

Suche igłowanie

Terapia polem elektromagnetycznym

Trening uzupełniający

Trening prowadzony pod okiem fizjoterapeuty, mający na celu polepszenie zdolności zawodnika pod kątem wykonywanej dyscypliny sportowej:

Trening funkcjonalny

Trening siłowy

Trening motoryczny

Opieka pourazowa

W przypadku doznania urazu przez zawodnika oferujemy:

Konsultacje lekarskie i fizjoterapeutyczne

Badania obrazowe (RTG, USG)

Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacja przedoperacyjna

Trening medyczny

Wykwalifikowana kadra lekarzy i fizjoterapeutów

Wysokiej jakości sprzęt, m.in. MILTA, laser wysokoenergetyczny, fala uderzeniowa, SIS

Badania lekarskie

Badania lekarskie

Oferujemy badania dla sportowców amatorów i profesjonalistów. Dysponujemy zapleczem diagnostycznym, laboratoryjnym, wydajemy orzeczenia kwalifikujące do uprawiania sportu.

Prowadzimy badania lekarskie:

Wstępne - przed dopuszczeniem do uprawiania sportu

Okresowe - kwalifikujące do brania udziału w treningach i zawodach

Kontrolne - np. po wyleczeniu kontuzji

Wybrane badania diagnostyczne:

Badanie EKG

Próba wysiłkowa

Ergospirometria

Morfologia krwi

Stężenie glukozy we krwi

Badanie moczu

Konsultacje innych lekarzy specjalistów, np. kardiologa, okulisty