Wady postawy

Wady postawy

Wady postawy

Analiza postawy ciała 3D przy użyciu KINEOD – system 3D

– Stabilometria
Ocena i badanie równowagi na platformie.
– Videografia 2D
System do oceny postawy ciała w statyce i dynamice przy współpracy z analizą dystrybucji obciążeń stóp podczas chodu, stania, biegu.


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ