UDARemnić wykluczenie

UDARemnić wykluczenie

RPLD.09.02.01-10-B014/17

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt “UDARemnić wykluczenie – usługi zdrowotne w formie zdeinstytucjonalizowanej.”

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 24osób niesamodzielnych, zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego, a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.633.846,85 PLN

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PO UDARZE MÓZGU

Zapraszamy pacjentów, u których w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do udaru mózgu do udziału w programie kompleksowej opieki długoterminowej.

1. Wsparcie i opiekę interdyscyplinarnego zespołu (zgodnie z opracowanym harmonogramem):
    ● Pielęgniarka.
    ● Rehabilitant.
    ● Opiekun medyczny.
    ● Terapeuta zajęciowy.
    ● Lekarze specjaliści: neurolog, geriatra, lekarz rehabilitacji medycznej logopeda dietetyk psycholog.
2. Materiały i środki pielęgnacyjne w zakresie zgodnym z projektem.
3. Sprzęt z zakresu teleopieki, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy.
4. Dwukrotny pobyt rehabilitacyjny w oddziale dziennym rehabilitacji.
5. Szkolenia dla opiekuna faktycznego: osoba wskazana przez pacjenta z jego otoczenia, szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem oraz przygotowania domu chorego do nowych potrzeb i możliwości.

Kryteria udziału w projekcie:

    ● Ocena lekarska stanu zdrowia.
    ● Niesamodzielność – wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów).
    ● Wiek.
    ● Wskazanie opiekuna.
    ● Zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego.
    ● Niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS
w ramach RPOWŁ2014-20.

Podczas rekrutacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego pacjenta – również w miejscu przebywania pacjenta.

Uwaga:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi, 90-302, ul. Wigury 19

telefon: 42 254 96 00

e-mail: udaremnicwykluczenie@swietarodzina.com.pl

www: swietarodzina.com.pl

INFORMATOR REALIZACJI PROJEKTU

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ