NFZ

NFZ

Rehabilitacja ambulatoryjna

Pacjent korzysta z nie więcej niż 5 zabiegów dziennie 10-dniowych cyklu zabiegowym.

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej dostępne są następujące zabiegi:

● fizykoterapia – elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, laseroterapia
● kinezyterapia – ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia bierne,
czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów
● masaż

Zapisać się na rehabilitację można osobiście w naszym Centrum (2 piętro) lub telefonicznie. W tym celu należy posiadać skierowanie do Działu fizjoterapii z kodem 1310. Takie zlecenie może wystawić dowolny lekarz w ramach wizyty na NFZ. Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Rehabilitacja oddziału dziennego

W ramach Oddziału pacjent odbywa 3-tygodniowy turnus rehabilitacyjny, który za decyzją lekarza może być przedłużony do 6 tygodni. Pacjentowi przysługuje średnio 5 procedur terapeutycznych dziennie, w tym:

● fizykoterapia – elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, laseroterapia
● kinezyterapia – ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia bierne,
czynno-bierne, wspomagane, ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów
● masaż

Na rehabilitację w ramach Oddziału dziennego pobytu może skierować lekarz specjalista oddziału lub poradni, m. in. lekarz rehabilitacji, ortopeda czy neurolog.

Rehabilitacja w warunkach domowych

W ramach rehabilitacji leczniczej w domu pacjenta, pacjentowi przysługuje porada lekarska i wizyty fizjoterapeutyczne. Czas trwania tego rodzaju rehabilitacji to nie więcej jak 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
W ramach jednej wizyty fizjoterapeutycznej pacjentowi 
przysługuje do 5 zabiegów dziennie.

Rehabilitacja w warunkach domowych przysługuje pacjentom z:

● ogniskowymi i ciężkimi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
● chorobami przewlekle postępującymi, m. in. reumatoidalne zapalenie stawów, mielopatie, choroba Parkinsona, rdzeniowy zanik mięśni, choroby demielinizacyjne
● chorobami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych i biodrowych, po zabiegu endoprotezoplastyki, do 6 miesięcy od wykonania zabiegu
● urazami kończyn dolnych, do 6 miesięcy od powstania urazu
● pacjentom w stanie wegetatywnym

Skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych może wystawić lekarz POZ lub specjalista, np. lekarz ortopeda, neurolog, rehabilitacji medycznej.

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowe działania profilaktyczne i lecznicze, których celem jest zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Rehabilitacja kardiologiczna jest kierowana do pacjentów:

● po zabiegach kardiochirurgicznych
● po ostrych zespołach wieńcowych
● po zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej
● po wszczepieniu rozrusznika serca
● z innymi schorzeniami układu krążenia wymagających rehabilitacji kardiologicznej.

Rehabilitacja odbywa się w formie ambulatoryjnej. Cykl treningowy trwa 23 dni przez 5 dni w tygodniu. Odpowiedni model rehabilitacji jest ustalany przez lekarza specjalistę kardiologa, który przygotowuje schemat treningowy na podstawie oceny stanu klinicznego oraz
przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej. Trening z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej jest monitorowany i nadzorowany przez wykwalifikowanych fizjotepeutów. Rehabilitacja obejmuje treningi na cykloergometrze, gimnastykę ogólnousprawniającą oraz zabiegi fizykalne.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, a także lekarz poradni kardiologicznej.


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ