Przywracamy godność człowieka

Przywracamy godność człowieka

RPDL.09.02.02-10-0019/16

wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt “Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.”

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 30 osób niesamodzielnych zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.542.065,05 PLN


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ