Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ)

POIS.11.03.00-00-0074/22

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Archiwalne zapytania ofertowe

Zapytanie nr 01/09/2023

Zakup infrastruktury i oprogramowania systemowego (sprzętu) w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”.

Zapytanie .pdfzałączniki .docxInformacja o wyborze oferenta

Zapytanie nr 02/09/2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu ERP do wspomagania pracy placówki – moduły Rejestracja, Lekarz, Pielęgniarka, Aktualności, Komunikacja z pacjentem, Analizy

zapytanie .pdfzałączniki .docxInformacja o wyborze oferenta

Zapytanie nr 03/09/2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji systemu gabinetowego wraz z funkcjonalnością pozwalającą na wprowadzanie przez uprawniony personel medyczny opisów badań diagnostycznych jak np. EKG, USG, badania laboratoryjne. Moduł powinien być wdrożony w sposób pozwalający na bezpieczne zarządzanie i pozyskiwanie danych pacjentów z systemu gabinetowego Zamawiającego. Moduł wraz z funkcjonalnością systemu gabinetowego powinien dawać możliwość zapisu i wysyłki wyników badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

zapytanie .pdfzałączniki .docxInformacja o wyborze oferenta

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ