Projekty unijne

Projekty unijne

Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ)

POIS.11.03.00-00-0074/22

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. jest Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Czytaj więcej
Zdrowy Ruch to zdrowe plecy

Zdrowy ruch to zdrowe plecy!

RPLD.10.03.01-10-B018/22

Celem głównym proj.jest umożliwienie powrotu do pracy i utrzymanie aktywności zawodowej 420 (210K/210M) mieszkańców woj.łódzkiego w wieku aktywności zawodowej z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez udział w programie rehab.leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy realizowanym w okresie 01.01.2023-30.11.2023 r.

Czytaj więcej

Życie po COVIDZIE czyli Powrót do Normalności

RPLD.09.02.02-10-B009/20

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Edukacji Kardiologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej CARDICA realizuje projekt pn.: ,,Życie po COVIDZIE  czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

POIR.03.04.00-10-0232/20-00

Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medycznego Szpital Św. Rodziny, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nie ma jak w domu

RPLD.09.02.01-10-E006/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt ,,Nie ma jak w domu- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych”.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przywracamy godność człowieka

RPDL.09.02.02-10-0019/16

“Przywracamy godność człowieka – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.”

CZYTAJ WIĘCEJ

UDARemnić wykluczenie

RPLD.09.02.01-10-B014/17

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt “UDARemnić wykluczenie – usługi zdrowotne w formie zdeinstytucjonalizowanej.”

CZYTAJ WIĘCEJ

Wdrożenie modelu opieki koordynowanej

UDA-RPLD.07.02.00-10-0066/17-00

Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.

CZYTAJ WIĘCEJ

UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

RPLD.09.02.02-10-B014/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt “UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.”

CZYTAJ WIĘCEJ

Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko

RPLD.09.02.02-10-C009/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów

RPLD.07.02.00-10-0033/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp.z o.o. w Łodzi

CZYTAJ WIĘCEJ

Profilaktyka – grubsza sprawa!

RPLD.10.03.03-10-00002/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt “Profilaktyka – grubsza sprawa!”

CZYTAJ WIĘCEJ

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ