Profilaktyka-grubsza-sprawa

Profilaktyka – grubsza sprawa!

RPLD.10.03.03-10-00002/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt “Profilaktyka – grubsza sprawa!”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie raka jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego. Dzięki wdrożonym działaniom informacyjno-edukacyjnym projekt przyczyni się do poprawy świadomości mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 705.604,66 PLN

Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi, 90-302, ul. Wigury 19

telefon: 42 254 96 00

e-mail: grubszasprawa@swietarodzina.com.pl

www: swietarodzina.com.pl


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ