Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Anna Tomaszewicz

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wielozakresowej pomocy zarówno doraźnej jak i długofalowej nieletnim ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej oraz ich opiekunom, osobom w kryzysie, traumy i Zespołu Stresu Pourazowego PTSD.

mgr Anna Tomaszewicz

Kierownik placówki / Psycholog

Prowadzę terapie indywidualne i grupowe, treningi poznawcze z wykorzystaniem innowacyjnych programów komputerowych RehaCom i Neuroforma dla osób w "pięknej później dorosłości".

Od 16 lat zawodowo zajmuje się pracą z osobami zaburzeniami i chorobami psychicznymi, psychosomatycznymi, doświadczającymi cierpienia z powodu stresu, depresji, niepokoju, lęku, fobii, nerwic, problemów z pamięcią, poczucia bezradności, samotności.

Jako psycholog umiejętności praktyczne zdobywałam m.in. na oddziale psychiatrycznym, w Fundacji, w Domach Pomocy Społecznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Zespole Leczenia Środowiskowego.

Jako Kierownik w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży I i II poziom referencyjny, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i Oddziału dziennego. Wykładowca warsztatów psychologicznych w projekcie "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób młodych z grupy szczególnego ryzyka". Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu psychoterapii.

W pracy jako psycholog odnajduję zarówno spełnienie zawodowe, satysfakcję jak i radość z możliwości niesienia pomocy, wsparcia i służenia osobom potrzebującym. W życiu osobistym i zawodowym cenię sobie wartości chrześcijańskie. Uwielbiam podróże te bliskie jak i dalekie, docenia drobne codzienne przyjemności .

Bliskie słowa:

"Nie chodzi tylko o to, abyś doszedł do celu ale i o to abyś umiał codziennie cieszyć się drogą, którą podążasz". ~A Łodziewski

"Oficjalnie jestem niepełnosprawny, lecz czuję się pełnowartościowym człowiekiem, a brak kończyn uznaję za okazję do zrobienia czegoś dobrego dla tego świata. Niepełnosprawność daje mi wyjątkową szansę dotarcia do wielu potrzebujących. Ty też zmagasz się z różnymi wyzwaniami i nie jesteś idealny, ale jesteś doskonałą wersją siebie". ~Nick Vujicic