Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Personel lekarski I Kliniki Chirurgicznej w Szpitalu Świętej Rodziny

W maju 1949 r. Szpital Świętej Rodziny zawarł umowę z Uniwersytetem Łódzkim, na podstawie której stał się kliniczną bazą dydaktyczną. Od tego momentu w szpitalu rozpoczęła działalność I Klinika Chirurgiczna, początkowo Uniwersytecka, a od 1950 r. Akademii Medycznej.

W 1952 r. wydzielono kilka sal dla chorych urologicznie. Oprócz chirurgii i urologii w szpitalu znajdowała się specjalistyczna przychodnia dla chorych na choroby naczyń krwionośnych kończyn dolnych.

Dokonujące się zmiany w służbie zdrowia, zmierzające do centralizacji całego lecznictwa – w tym prywatnego – i podporządkowania go Ministerstwu Zdrowia, stanowiły również poważne zagrożenie dla Szpitala Świętej Rodziny. Jednak do końca 1960 r. placówka pozostawała w niezmienionej strukturze organizacyjnej, a szpital nie został zaliczony do szpitali społecznych.

Źródło zdjęć: Zbiory prywatne Kazimiery Załogi

Źródło treści: Praca magisterska Urszuli Myszak, rok 2004. "Szpital Świętej Rodziny w Łodzi w latach 1934 – 1961"