Co to jest Opieka Koordynowana

Opieka koordynowana w naszej podstawowej opiece zdrowotnej

Od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontakt w podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Dotyczy pacjentów:

● chorych przewlekle,
● leczonych w naszym POZ.

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:
● kardiologii
● diabetologii
● endokrynologii
● pulmonologii.

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej?

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki 

Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.
Twój lekarz pierwszego kontaktu:
● przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
● zbada Cię
● przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
● oceni aktualny stan Twojego zdrowia
● ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
● przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Kim jest koordynator?

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:
● ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
● przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
● dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Lepsza dostępność do świadczeń

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:
● rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
● umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
● pozwalają podjąć działania edukacyjne – dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
● aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ