Profilaktyka gruźlicy

Profilaktyka gruźlicy

Profilaktyka gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo.
Program jest adresowany do osób, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a zwłaszcza:

• miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
• mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby z niepełnosprawnością, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne)

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej  oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej  diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej.

ankieta

Dział Profilaktyki i Promocji Zdrowia
571 229 996
506 570 866
e-mail: profilaktyka@swietarodzina.com.pl


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ