Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów

Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów

RPLD.07.02.00-10-0033/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt „Nowoczesne technologie w trosce o zdrowie pacjentów Centrum Medycznego Szpital Świętej Rodziny Sp.z o.o. w Łodzi”

Celem projektu jest zapewnienie zwiększonej dostępności i jakości usług zdrowotnych, zintensyfikowanie działań profilaktycznych/diagnostycznych w ramach populacji zagrożonej chorobami onkologicznymi. Projekt zakłada zakup nowoczesnych urządzeń medycznych, które pozwolą na wdrożenie wysokiej jakości diagnostyki.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany od 21.01.2019 r. roku do 30.12.2019 roku.

Wartość całkowita projektu: 1 140 151,10 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 140 151,10 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 969 128,44 PLN

MAPA DOTACJI

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ