Nie ma jak w domu

Nie ma jak w domu

Kryteria udziału w projekcie

Do spełnienia przez Uczestników dotkniętych demencją:
    ● Ocena lekarska stanu zdrowia
    ● Niesamodzielność – wynik wg skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów)
    ● Wiek
    ● Wskazania opiekuna
    ● Współpraca pacjenta
    ● Zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego
    ● Niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS
w ramach RPO WŁ2014-20


Podczas rekrutacji zapewniamy indywidulane podejście do każdego pacjenta – również w miejscu przebywania pacjenta.

Uwaga:

Okres realizacji projektu: 1 września 2019 r. – 31 maja 2021 r.

Zgłoszenie osoby niesamodzielnej do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg kryteriów określonych w regulaminie.

Kontakt:

“Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny” Sp. z o. o. w Łodzi, 90-302, ul. Wigury 19

telefon: 42 254 96 00

e-mail: niemajakwdomu@swietarodzina.com.pl

www: swietarodzina.com.pl

Ogłoszenia dotyczące projektu

OGŁOSZENIEOŚWIADCZENIE

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ