Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta

ABC PRAW PACJENTA

● prawo do świadczeń zdrowotnych.
● prawo do informacji.
● prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
● prawo do tajemnicy informacji.
● prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
● prawo do poszanowania intymności i godności.
● prawo do dokumentacji medycznej.
● prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza.
● prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
● prawo do opieki duszpasterskiej.
● prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Rzecznik Praw Pacjenta

www.bpp.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ