Fazy badań klinicznych

Fazy badań klinicznych

Badania kliniczne pozwalają na zbadanie działania nowych substancji, a także nowych połączeń znanych już substancji. W laboratorium testowane są te najbardziej obiecujące, które następnie w 4 fazach badane są na ludziach.

Fazy badań z udziałem pacjentów: 

I faza – określa potencjalną toksyczność leku, dawkę minimalną i maksymalną oraz wszelkie cechy farmakologiczne przyszłego leku (np. jak substancja wydala się z organizmu, jak długo działa). Badania tej fazy prowadzone są wyłącznie na ochotnikach.  

II faza – potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku w danej chorobie. Ta część badań prowadzona jest na małej grupie chorych (kilkadziesiąt osób).

III faza – badacze potwierdzają działanie leku w danym wskazaniu na dużej populacji chorych (kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób), jednocześnie sprawdzane jest bezpieczeństwo danej terapii. Weryfikuje się także, czy dany lek jest skuteczniejszy od dotychczas stosowanego standardu.

IV faza – prowadzone są po dopuszczeniu do obrotu. Etap ten ma określić, czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych. Prowadzona jest też weryfikacja wyników uzyskanych w poprzednich etapach.

W Ośrodku Badań Klinicznych w Łodzi przy ul. Wigury 19 prowadzimy badania II, III i IV fazy.

I FAZA

Określa potencjalną toksyczność leku, dawkę minimalną i maksymalną oraz wszelkie cechy farmakologiczne

II FAZA

Potwierdza skuteczność leku w określonej chorobie. Prowadzona jest na matej grupie chorych (kilkadziesiąt osób).

III FAZA

Potwierdza działanie leku w danej chorobie na dużej populacji chorych (kilkaset lub kilka tysięcy osób). Weryfikuje bezpieczeństwo terapii oraz jej skuteczność w porównaniu z dostępnymi już lekami.

IV FAZA

Najczęściej realizowana po rejestracji leku. Określa, czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zaleconych przez producenta i dla wszystkich grup chorych.

Źródło pacjentwbadaniach.abm.gov.pl


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ