Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

POIR.03.04.00-10-0232/20-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medycznego Szpital Św. Rodziny, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania: 263.931,24 PLN


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ